_امیرحسین قاسمی

متخصص و فعال در حوزه پایگاه های داده رابطه ای SQL Server

 1. مدیر پایگاه داده
  1. Disaster plan / recovery
  2. Monitoring
  3. Security and data management
  4. نصب، راه اندازی ارتقا و نگهداری
 2. توسعه نرم فزار
  1. طراح و برنامه نویس نرم افزار به شیوه DB first
  2. برنامه نویسی تست بیس با رویکرد TDD با زبان T-SQL
  3. آشنایی با مدیریت پروژه ها BI Multidimensional/Tabular
 3. مدرس محصولات مختلف و مرتبط با SQL Server
  1. SQL Server برای مصاحبه
  2. SQL Server and Github/Gitlab
  3. RedGate Tools
  4. هر آنچه تیم پشتیبانی باید بداند!
  5. گزارش نویسی
  6. امکانات پیشرفته SQL Server
  7. SSRS در دو محیط Desing و Report builder